HUATIAN YO-YO CHINESE Banshee Bi-Metal YoYo - 7075 Aluminum "Flagship Bi-Metal Model"


Color: Banshee Blue
Price:
Sale price$ 140

HUATIAN YO-YO Chinese Banshee Bi-Metal YoYo - 7075 Aluminum "Flagship Bi-Metal Model"

SPECS:

SIZE: 52.3mm x 41.9mm

WEIGHT: 63.6g

Aluminium Alloy #7075

Stainless Steel #304

Size-C Bearing

You may also like

Recently viewed